Reglăm pulsul instalaţiilor!

3. Regulatoare de cameră cu comunicație

RC-DFO
 

RC-DFO

RC-C3DFOC
 
 
 
 

RC-C3DFOC

RC-DO

RC-DO

Regulatoare de cameră pre-programate 24Vca, Regio Mini / Midi

Producator: Regin

Regio Mini este o serie de regulatoare de cameră de sine stătătoare (stand-alone) ce asigură controlul încălzirii şi al răcirii în camere. Regulatoarele sunt pre-programate să îndeplinească diverse funcţii , dar pot fi simplu configurate folosind tastele şi afişajul. Regulatoarele au încorporat un senzor de temperatură şi intrări pentru senzor extern de temperatură, detector de condens sau de prezenţă sau un contact de fereastră.

Regio Midi este o serie de regulatoare de cameră pre-programate ce pot fi folosite independent sau integrate într-un sistem cu comunicaţie. Regulatoare din camere diferite pot fi conectate pe o magistrală de comunicaţie, Modbus, Bacnet, EXOline sau conectate la un sistem central SCADA via RS485. Regulatoarele pot fi configurate conform cu specificul aplicaţiei din calculator cu software-ul RegioTool® sau direct de pe interfaţa de operare.

Funcţie nouă: control CO2, noul model RC-C3DOC are integrată o intrare analogică pentru conectarea unui traductor de concentraţie a CO2 în mediul ambiant. Această funcţie permite controlul nivelului de CO2 în încăpere la o valoare dorită, regulatorul fiind prevăzut cu o ieşire pentru controlul on/off al servomotorului clapetei de admisie aer proaspăt.

RegioTool®, Sofware de configurare a regulatoarelor Regio Midi direct din calculator prin conexiunea RS485. RegioTool poate fi descărcat gratuit dela www.markus.ro


Regio Mini şi Midi cu semnal control 0…10V sau on/off

Regulatoarele au 2 ieşiri 0…10V sau on/off 24Vca, configurabil; RC-C3 au 3 ieşiri.

Reglarea turaţiei ventilatorului se face prin apăsarea unei taste şi realizează următoarele poziţii de control: automat (modifică turaţia ventilatorului funcţie de deviaţia de la temperatura de referinţă), oprit, treapta 1 / 2 / 3.

Apăsarea tastei on/off pentru mai mult de 5 secunde comută regulatorul din regimul de lucru confort în veghe, apăsarea oricărei taste îl readuce la regimul anterior.

Cod Control ventilator Control nivel CO2 Comunicaţie Modbus, Exoline, BACnet Ieşire univ. pentru VAV
RC – DO
RC – DFO 3 vit. auto
RC – CDFO 3 vit. auto x
RC – C3DOC x x x
RC – C3DFOC 0…10V x x x

Regio Mini şi Midi cu semnal control flotant

Regulatoarele au două ieşiri flotante la 24Vca pentru controlul a două servomotoare de reglaj montate pe ventile cu 2 sau 3 căi, modele compatibile

Cod Control ventilator Control 2 servomotoare flotante, 24Vca Comunicaţie Modbus, Bacnet şi Exoline
RC – DTO încălzire și răcire
RC – CDTO încălzire și răcire x

Tensiune alimentare: – 24Vca +/-15%, 50/60Hz, putere absorbită 2,5VA

Senzor încorporat: – 0…50°C, acurateţe ±0,5°C

Tip protecţie: – IP20

Intrări analogice:

– 1, pentru senzor de tubulatură sau ambianţă la distanţă Pt1000

– 2, doar RC-C3DFOC, folosită pentru controlul de CO2

Intrări digitale: – 2, contact liber de potenţial (detector de prezenţă, cartelă, etc…)

Intrări universale:

– 1, configurabilă ca intrare analogică Pt1000 sau digitală pentru:

– senzor Pt1000 de trecere încălzire/răcire sau contact liber de potenţial pentru termostat (la aplicaţiile cu 2 ţevi)

– detector de condens sau contact de fereastră

Ieşiri digitale:

– 3, triaci, maximum 0,5A la 24Vca folosite pentru

– 3 viteze ventilator (pentru controlul ventilatoarelor alimentate la 220Vca se va conecta intermediar modulul cu relee RB3)

– ventilaţie forţată

Ieşiri universale:

– 2, configurabile ca ieşiri digitale (maxim 2A/24Vca) sau 0…10V (configuraţie posibilă şi o ieşire digitală şi una analogică)

– 3, doar modelele RC-C3xxx, a 3-a ieşire universală poate fi folosită pentru control VAV sau ventilator EC (ventilator cu semnal de control 0…10V), servomotor clapetă jaluzele de adimisie aer proaspăt configurabilă 24Vca on/off sau 0…10V

Control viteze ventilator: – manual sau automat, poziţii: auto, oprit, viteza 1, 2, 3

Tipuri de control:

– încălzire

– răcire

– încălzire sau răcire (pentru sisteme cu 2 ţevi, comutare automată cu senzor sau termostat de conductă)

– încălzire + încălzire

– încălzire şi răcire

– încălzire şi răcire cu control VAV şi funcţia ventilaţie forţată

– încălzire şi răcire cu control VAV

– răcire + răcire

– control CO2 pe ieşirea universală ptr. VAV, ventilator 0…10V

Regimuri de operare:

– oprit (off),

– economic (camera neocupată) valori de temperatură ajustabile independent pentru regim încălzire şi răcire,

– veghe (stand-by) valori de temperatură ajustabile independent pentru regim încălzire şi răcire,

– confort (camera ocupată),

– bypass (similar cu confort dar cu ventilaţie forţată)

Comunicaţie RC-Cxx:

– BACnet (MSTP 9600, 19200, 38400 şi 76800 bps)

– Modbus şi Exoline (slave 9600, 19200 şi 38400 bps)

Trecere încălzire-răcire: – realizabilă cu senzor de conductă Pt1000 (tip TG-A1) sau cu termostat de conductă (necesar doar la sistemele cu 2 ţevi)

Funcţii de siguranţă:

– regulatorul are integrat un detector de condens ce previne avariile interne ale cablajului şi afişajului

– protecţie la îngheţ setată la 8°C.

Indicaţii pe afişaj: – regimul de lucru, temperatura curentă şi referinţă, viteza ventilatorului, ventilaţie forţată, ocupare încăpere, service


Regio Mini şi Midi cu semnal control 0…10V sau on/off

Ventile şi servomotoare: – 0…10V şi flotant 24V

  – on/off 24V

Producător:Regin, fabricat în Suedia


Regio Mini şi Midi cu semnal control flotant

Producător:Regin, fabricat în Suedia

Regin – Regio RCP conformitate CE-en

Regin – Regio RC-DO instructiuni-en

Regin – Regio RC-DO fisa tehnica-ro

Regin – Regio RC-DO fisa tehnica-en

Regin – Regio RC-DO conformitate CE-en

Regin – Regio RC-DFO instructiuni-ro

Regin – Regio RC-DFO fisa tehnica-en

Regin – Regio RC-DFO conformitate CE-en

Regin – Regio RC-CDO fişa tehnică-ro

Regin – Regio RC-CDFO instructiuni-en

Regin – Regio RC-CDFO fisa tehnica-en

Regin – Regio RC-CDFO conformitate CE-en

Regin – Regio RCC-C3HCS instructiuni-en

Regin – Regio RCC-C3HCS fisa tehnica-en

Regin – Regio RCC-C3DOCS instructiuni-en

Regin – Regio RCC-C3DOCS fisa tehnica-en

Regin – Regio RCC-C3DOCS declaratie mediu-en

Regin – Regio RCC-C3DOCS conformitate CE-en

Regin – Regio RC-C3DOC instructiuni-en

Regin – Regio RC-C3DOC fisa tehnica-en

Regin – Regio RC-C3DOC conformitate CE-en

Regin – Regio RC-C3DFOC instructiuni-en

Regin – Regio RC-C3DFOC fisa tehnica-en

Regin – Regio RC-C3DFOC conformitate CE-en

Regin – Regio Midi manual-en

Regin – Regio Midi lista variabile-en

Regin – Regio Midi Bacnet-en

Regin – Regio EEDO manual-en

Regin – Regio EEDO instructiuni-en

Regin – Regio EEDO fisa tehnica-en

Regin – Regio brosura-ro

Regin – Regio Bacnet-en

Regin – Regio Ardo manual-en

Regin – Regio Ardo instructiuni-en

Regin – TG-KH3 fisa tehnica-en

Regin – TG-KH3 conformitate-en

Regin – TG-KH3 declaratie mediu-en

Regin – TG-KH3 fisa tehnica-en

Regin – TG-KH3 conformitate-en

Regin – TG-KH3 declaratie mediu-en

Regin – TG-A1 fisa tehnica-ro

Regin – TG-A1 fisa tehnica-en

Regin – TG-A1 declaratie mediu-en

Regin – TG-A1 conformitate-en

Regin – TG-A1 fisa tehnica-ro

Regin – TG-A1 fisa tehnica-en

Regin – TG-A1 declaratie mediu-en

Regin – TG-A1 conformitate-en

Regin – TG-A1 fisa tehnica-ro

Regin – RB3 instructiuni-en

Regin – RB3 fisa tehnica-en

Regin – RB3 conformitate CE-en

Regin – KG-A1 fisa tehnica-ro

Regin – KG-A1 fisa tehnica-en

Regin – CTRTA instructiuni-en

Regin – CTRTA fisa tehnica-en

Regin – CTRTA declaratie mediu-en

Regin – CTRTA conformitate-en

Regin – CTRTA instructiuni-en

Regin – CTRTA fisa tehnica-en

Regin – CTRTA declaratie mediu-en

Regin – CTRTA conformitate-en

Regin – TG-A1 fisa tehnica-en

Regin – TG-A1 declaratie mediu-en

Regin – TG-A1 conformitate-en

Regin – Regio Ardo fisa tehnica-en

Accesorii pentru Regio Mini şi Regio Midi:

Producător:Regin, fabricat în Suedia

Cod Descriere
TG – KH Senzor de canal Pt.1000, IP65. Lungimea de imersie poate fi ajustată în gama 60…230mm.
TG – A1 Senzor Pt.1000 aplicat pe conductă cu colier 6x40mm. IP65.
RB 3 Cutie de relee pentru controlul vitezei ventilatoarelor, 3 relee 6A/230Vca, montare pe şină DIN, IP00.
KG – A1 Detector de condens pentru montarea pe conducta de răcire.
CO2RT Traductor de concentraţie a CO2 în ambianţă, ieşire 0…10V, gama de măsură 0…2000ppm, IP30, detalii vezi pagina 162
RegioTool Software pentru configurarea regulatoarelor Regio Midi din PC.

TG-KHTG-A1RB3KG-ACO2RT

TG-KH                              TG-A1                                   RB3                             KG-A                 CO2RT